ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN
BOOKING ASSISTANCE

Để lại thông tin liên hệ để Vinpearl có thể gửi thông báo cập nhật cho bạn về các deal và thời gian mở bán tất cả các deal siêu hấp dẫn. 

Leave your contact information so Vinpearl can send you updated notifications about deals and opening time for all hot deals.
 
ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH
TERMS AND CONDITIONS
Dành riêng cho khách hàng Đặt phòng trực tiếp trên website Vinpearl.com.
Only for booking directly on the website Vinpearl.com
 
Thời gian áp dụng
Applicable time
 • Thời gian đặt phòng: trong ngày 09/09/2019 
  • Booking period: on 09/09/2019
 • Thời gian lưu trú: từ 09/09/2019 tới hết ngày 21/12/2019 
  • Staying period: from 09/09/2019 to the end of 21/12/2019
Điều khoản chung khác 
Other general terms
 • Mỗi khách hàng chỉ được đặt 01 đơn đặt phòng tại 01 khách sạn với chương trình giảm giá 99%.
  • A customer is only allowed to book 01 reservation at 01 hotel with 99% discount.
 • Mỗi đơn đặt phòng: tối thiểu 01 đêm phòng, tối đa 02 đêm phòng.
  • Each booking: at least 01 night, maximum 02 nights.
 • Trong trường hợp 01 khách hàng phát sinh nhiều hơn 01 đơn đặt phòng tại nhiều hơn 01 cơ sở, những đơn đặt phòng phát sinh này sẽ được coi là không hợp lệ và Vinpearl có quyền từ chối tiếp nhận.
  • In case one customer generates more than 01 booking at more than 01 hotel/resort, these additional bookings will be deemed invalid and Vinpearl has the right to refuse this booking.
 • Chương trình chỉ áp dụng trên giá phòng (đã bao gồm VAT, phí dịch vụ). Tất cả các chi phí khác (không bao gồm giá phòng) sẽ do khách hàng tự thanh toán trực tiếp với khách sạn. 
  • The program is only applied on room rates (VAT included, service charge included). All other costs (excluding room rates) will be paid directly with the hotels. 
 • Thông tin khách hàng sử dụng khi đặt và nhận phòng (thông tin cá nhân, thông tin sử dụng trên thẻ thanh toán, thông tin lưu trú) phải trùng khớp (nếu đi theo nhóm, chỉ cần có 01 cá nhân đại diện).
  • Information used by guests when booking and checking in (personal information, information used on payment cards, guests information) must match (if traveling in groups, only 01 individual representative).
 • Không áp dụng chính sách thay đổi, hủy, hoàn tiền đối với các đơn đặt phòng áp dụng chương trình khuyến mại. 
  • No policy of changing, canceling, refunding for bookings applied with this program.
 
 TRỤ SỞ CHÍNH VINGROUP
VINGROUP JOINT STOCK COMPANY
Tòa nhà Vingroup A Số 7 Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị Vinhomes Riverside Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội
Building A – Vingroup Office No 7. Bang Lang 1 str., Vinhomes Riverside Long Bien, Hanoi, Vietnam

✉: callcenter@vinpearl.com | ☏: (+84) 1900 636 699
Copyright © 2019 Vinpearl. All rights reserved.